MPM-A2154C-SJ72AA

低惯量无刷伺服电机产品,460伏,100毫米(3.94英寸),50.8毫米(2.0英寸),5000转,多转高分辨率编码器(绝对反馈)等级IP66外壳/轴键/无轴封DIN连接器,圆形,直角,180旋转(新版本),没有刹车,IEC公制,免费安装孔。上海博谊自控电气设备有限公司是专门从事工业自动化产品的销售、服务和系统集成的高科技公司。经销全系列罗克韦尔自动化产品。公司下设的软件部提供精益生产相关软件。上海博谊自控电气设备有限公司是施耐德PLC合作伙伴,核心级系统商,专业分销Quantum140系列PLC,优质服务和优惠价格是我们多年来的优势,更致力于自控系统的设计编程调试.日本理化RKC产品,菲尼克斯,魏德米勒交换机,隔离器,电源,继电器,自动化产品特价销售,费斯托产品,倍加福产品特价销售。
上海博谊自控电气设备有限公司
联系电话:021-66100983
款到发货
需方所在地交货
QQ号: 1906465211
MPL-B320P-MJ74AA
MPL-B320P-MK72AA
MPL-B320P-MK74AA
MPL-B320P-RJ72AA
MPL-B320P-RJ74AA
MPL-B320P-RK72AA
MPL-B320P-RK74AA
MPL-B320P-SJ72AA
MPL-B320P-SJ74AA
MPL-B320P-SK72AA
MPL-B320P-SK74AA
MPL-B330F-M-X223
MPL-B330F-M-X224
MPL-B330P-HJ72AA
MPL-B330P-HJ74AA
MPL-B330P-HK72AA
MPL-B330P-HK74AA
MPL-B330P-MJ22AA
MPL-B330P-MJ72AA
MPL-B330P-MJ74AA
MPL-B330P-MK72AA
MPL-B330P-MK74AA
MPL-B330P-RJ72AA
MPL-B330P-RJ74AA
MPL-B330P-RK72AA
MPL-B330P-RK74AA
MPL-B330P-SJ72AA
MPL-B330P-SJ74AA
MPL-B330P-SK72AA
MPL-B330P-SK74AA
MPL-B420F-M-X225
MPL-B420F-M-X226
MPL-B420P-HJ72AA
MPL-B420P-HJ74AA
MPL-B420P-HK72AA
MPL-B420P-HK74AA
MPL-B420P-MJ72AA
MPL-B420P-MJ74AA
MPL-B420P-MK72AA
MPL-B420P-MK74AA
MPL-B420P-RJ72AA
MPL-B420P-RJ74AA
MPL-B420P-RK72AA
MPL-B420P-RK74AA
MPL-B420P-SJ72AA
MPL-B420P-SJ74AA
MPL-B420P-SK72AA
MPL-B420P-SK74AA
MPL-B430H-SJ72AA
MPL-B430H-SJ74AA
MPL-B430P-HJ72AA
MPL-B430P-HJ74AA
MPL-B430P-HK24AA
MPL-B430P-HK72AA
MPL-B430P-HK74AA
MPL-B430P-MJ72AA
MPL-B430P-MJ74AA
MPL-B430P-MK24AA
MPL-B430P-MK72AA
MPL-B430P-MK74AA
MPL-B430P-RJ72AA
MPL-B430P-RJ74AA
MPL-B430P-RK72AA
MPL-B430P-RK74AA
MPL-B430P-SJ72AA
MPL-B430P-SJ74AA
MPL-B430P-SK72AA
MPL-B430P-SK74AA
MPL-B4520P-SK22AA
MPL-B4530F-HJ72AA
MPL-B4530F-HJ74AA
MPL-B4530F-HK22AA
MPL-B4530F-HK72AA
MPL-B4530F-HK74AA
MPL-B4530F-MJ22AA
MPL-B4530F-MJ72AA
MPL-B4530F-MJ74AA
MPL-B4530F-MK72AA
MPL-B4530F-MK74AA
MPL-B4530F-RJ72AA
MPL-B4530F-RK74AA
MPL-B4530F-SJ72AA
MPL-B4530F-SJ74AA
MPL-B4530F-SK72AA
MPL-B4530F-SK74AA
MPL-B4530K-HJ72AA
MPL-B4530K-HJ74AA
MPL-B4530K-HK72AA
MPL-B4530K-HK74AA
MPL-B4530K-MJ72AA
MPL-B4530K-MJ74AA
MPL-B4530K-MK72AA
MPL-B4530K-MK74AA
MPL-B4530K-RJ72AA
MPL-B4530K-RK72AA
MPL-B4530K-RK74AA
MPL-B4530K-SJ72AA
MPL-B4530K-SJ74AA
MPL-B4530K-SK72AA
MPL-B4530K-SK74AA
MPL-B4540F-HJ72AA
MPL-B4540F-HJ74AA
MPL-B4540F-HK22AA
MPL-B4540F-HK72AA
MPL-B4540F-HK74AA
MPL-B4540F-MJ22AA
MPL-B4540F-MJ72AA
MPL-B4540F-MJ74AA
MPL-B4540F-MK72AA
MPL-B4540F-MK74AA
MPL-B4540F-RJ72AA
MPL-B4540F-RJ74AA
MPL-B4540F-RK72AA
MPL-B4540F-RK74AA
MPL-B4540F-SJ72AA
MPL-B4540F-SJ74AA
MPL-B4540F-SK72AA
MPL-B4540F-SK74AA
MPL-B4560F-MJ72AA
MPL-B4560F-MJ72AH
MPL-B4560F-MJ74AA
MPL-B4560F-MK72AA
MPL-B4560F-MK74AA
MPL-B4560F-SJ72AA
MPL-B4560F-SJ74AA
MPL-B4560F-SK72AA
MPL-B4560F-SK74AA
MPL-B4560S-SK72AA
MPL-B520K-MJ72AA
MPL-B520K-MJ74AA
MPL-B520K-MK72AA
MPL-B520K-MK74AA
MPL-B520K-SJ72AA
MPL-B520K-SJ74AA
MPL-B520K-SK72AA
MPL-B520K-SK74AA
MPL-B540D-MJ72AA
MPL-B540D-MJ74AA
MPL-B540D-SJ72AA
MPL-B540D-SJ74AA
MPL-B540K-MJ22AA
MPL-B540K-MJ72AA
MPL-B540K-MJ74AA
MPL-B540K-MK72AA
MPL-B540K-MK74AA
推广效果不给力?您还可以去“中国泵阀超市”推广该产品www.cnpv.net
您的姓名: 袁浩 性  别: 先生
职位: 销售主管 所在区域: 上海  普陀区
详细地址: 灵石路1201号 邮  编: 200072
联系电话: 86-021-66100893 手机号码: 13482122698
传  真: 86-021-66100983 电子邮件: boyi1010@163.com
QQ号码: 1906465211 网  址: http://boyi0504.cnpv.com.cn

沪B2-20030136
关于CNPV.COM | 网站导航 | 商业合作 | 诚聘英才 | 刊登广告 | 付款方式 | 服务条款 | 建议投诉 | 联系我们 | 友情链接
客服(上海)热线:021-69792711 69792755  客服(温州)热线:0577-67373911 67373922
本站网名:中国泵阀交易网  广告经营许可证号:3102295000855  沪ICP备06027389号
Copyright©2000-2017 中国泵阀(CNPV)网络产业联盟 版权所有 上海商悦信息科技发展有限公司