PowerFlex 40 交流变频器在一个易用的紧凑封装中,为 OEM、机器制造商和最终用户提供性能增强的电机控制。这些变频器采用无传感器矢量控制,以满足低速转矩要求。它们有灵活的防护罩选件,编程简单,可快速安装和配置。我们还有在标准化设计中提供额外的控制、电源和防护罩选件的一体化变频器。

22-COMM-B

22-COMM-C

22-COMM-D

22-COMM-E

22-COMM-L

22-COMM-P

22-HIM-A3

22-HIM-B1

22-HIM-C2S

22-HIM-H10

22-HIM-H30

22-JBAA

22-JBAB

22-JBAC

22-JBCB

22-JBCC

22-RF010-AL

22-RF012-BL

22-RF012-BS

22-RF018-BL

22-RF018-CL

22-RF018-CS

22-RF021-BL

22-RF021-BS

22-RF025-CL

22-RF026-CL

22-RF026-CS

22-RF034-CL

22-RF034-CS

22-RF5P7-AL

22-RF5P7-AS

22-RF9P5-AL

22-RF9P5-AS

22-RFD036

22-RFD050

22-RFD070

22-RFD100

22-RFD150

22-RFD180

22-RJ45CBL-C20

22-SCM-232

22-XCOMM-DC-BASE

22101-061-01

22610-101-02-R

22610-103-01-R

22A-A1P4N103

22A-A1P4N113

22A-A1P5F104

22A-A1P5H204

22A-A1P5N104

22A-A1P5N114

22A-A2P1N103

22A-A2P1N113

22A-A2P3H204

22A-A2P3N104

22A-A2P3N114

22A-A3P6N103

22A-A3P6N113

22A-A4P5H204

22A-A4P5N104

22A-A4P5N114

22A-A6P8N103

22A-A6P8N113

22A-A8P0H204

22A-A8P0N104

22A-A8P0N114

22A-A9P6N103

22A-A9P6N113

22A-B012H204

22A-B012N104

22A-B017H204

22A-B017N104

22A-B1P5H204

22A-B1P5N104

22A-B2P3H204

22A-B2P3N104

22A-B4P5H204

22A-B4P5N104

22A-B8P0H204

22A-B8P0N104

22A-D1P4H204

22A-D1P4N104

22A-D2P3F104

22A-D2P3H204

22A-D2P3N104

22A-D4P0H204

22A-D4P0N104

22A-D6P0H204

22A-D6P0N104

22A-D8P7H204

22A-D8P7N104

22A-V1P5H204

22A-V1P5N104

22A-V2P3H204

22A-V2P3N104

22A-V4P5H204

22A-V4P5N104

22A-V6P0H204

22A-V6P0N104

22B-A012F104

22B-A012H204

22B-A012N104

22B-A012N114

22B-A2P3C104

22B-A2P3F104

22B-A2P3H204

22B-A2P3N104

22B-A2P3N114

22B-A5P0C104

22B-A5P0F104

22B-A5P0H204

22B-A5P0N104

22B-A5P0N114

22B-A8P0C104

22B-A8P0F104

22B-A8P0H204

22B-A8P0N104

22B-A8P0N114

22B-B012C104

22B-B012F104

22B-B012H204

22B-B012N104

22B-B017C104

22B-B017F104

22B-B017H204

22B-B017N104

22B-B024F104

22B-B024H204

22B-B024N104

22B-B033F104

22B-B033H204

22B-B033N104

22B-B2P3C104

22B-B2P3F104

22B-B2P3H204

22B-B2P3N104

22B-B5P0C104

22B-B5P0F104

22B-B5P0H204

22B-B5P0N104

22B-B8P0C104

22B-B8P0F104

22B-B8P0H204

22B-B8P0N104

22B-CCB

22B-CCC

22B-D010C104

22B-D010F104

22B-D010H204

22B-D010N104

22B-D012F104

22B-D012H204

22B-D012N104

22B-D017F104

22B-D017H204

22B-D017N104

22B-D024F104

22B-D024H204

22B-D024N104

22B-D1P4C104

22B-D1P4F104

22B-D1P4H204

22B-D1P4N104

22B-D2P3C104

22B-D2P3F104

22B-D2P3H204

22B-D2P3N104

22B-D4P0C104

22B-D4P0F104

22B-D4P0H204

22B-D4P0N104

22B-D4P0N204

22B-D6P0C104

22B-D6P0F104

22B-D6P0H204

22B-D6P0N104

22B-E012F104

22B-E012H204

22B-E012N104

22B-E019F104

22B-E019H204

22B-E019N104

22B-E1P7C104

22B-E1P7F104

22B-E1P7H204

22B-E1P7N104

22B-E3P0C104

22B-E3P0F104
推广效果不给力?您还可以去“中国泵阀超市”推广该产品www.cnpv.net
您的姓名: 卓一飞 性  别: 先生
职位: 销售主管 所在区域: 上海  普陀区
详细地址: 灵石路1201号 邮  编: 200072
联系电话: 86-021-62223391 手机号码: 13761092750
传  真: 86-021-62223391 电子邮件: boyi0504@163.com
QQ号码: 170417621 网  址: http://boyi0504.cnpv.com.cn

沪B2-20030136
关于CNPV.COM | 网站导航 | 商业合作 | 诚聘英才 | 刊登广告 | 付款方式 | 服务条款 | 建议投诉 | 联系我们 | 友情链接
客服(上海)热线:021-69792711 69792755  客服(温州)热线:0577-67373911 67373922
本站网名:中国泵阀交易网  广告经营许可证号:3102295000855  沪ICP备06027389号
Copyright©2000-2015 中国泵阀(CNPV)网络产业联盟 版权所有 上海商悦信息科技发展有限公司